jkmm-hadsund-egnssamling-2014-6jkmm-hadsund-egnssamling-2014-4jkmm-hadsund-egnssamling-2014-5jkmm-hadsund-egnssamling-2014-3jkmm-hadsund-egnssamling-2014-1

Kære gæst - velkommen til Hadsund Museumsforening & Lokalhistoriske Arkivs hjemmeside.

Nyt navn  

Ved generalforsamlingen i 2017 blev der holdt en ekstraordinær generalforsamling, da foreningen skiftede navn og oprettede et særskilt lokalarkiv.

Museumsforeningens bestyrelse har også arbejdet med et sæt nye vedtægter for Hadsund Museumsforening og Lokalhistoriske Arkiv. Forslag til nye vedtægter er vedlagt materialet til generalforsamlingen og er sat på dagsordenens pkt. 5 til behandling.

Referat fra 2017:

MUSEUMSFORENINGEN FOR HADSUND OG OMEGN

Referater fra ekstraordinære generalforsamlinger afholdt på Rosendal, Rosendals Allé 8, 9560 Hadsund

onsdag 26. april 2017 kl. 19.00 og kl. 20.00

Dagsorden: Vedtægtsændringer - Hadsund Museumsforening og Lokalhistoriske Arkiv.

Dennis Lybech bød velkommen til de ekstraordinære generalforsamlinger og omdelte Forslag til vedtægter med de indarbejdede rettelser foretaget ved den ordinære generalforsamling den 29. marts 2017.

(Der var mødt tolv medlemmer af foreningen til de ekstraordinære generalforsamlinger. Heraf to med familiemedlemskab. I alt elleve stemmer).

Bestyrelsen foreslog Lise Andersen som dirigent til begge ekstraordinære generalforsamlinger hvilket de fremmødte godkendte.

Ekstraordinær generalforsamling 1:

Dirigenten takkede for valget og startede med at spørge om der var enighed om, at starttidspunktet for aftenen anden ekstraordinære generalforsamling kunne rykkes lidt frem. Dette var der enighed om.

Derefter konstaterede dirigenten, at de ekstraordinære generalforsamlinger ifølge de eksisterende vedtægter var indkaldt til tiden (14 dage før afholdelsen). Indkaldelsen var offentliggjort som annonce i Hadsund Folkeblad den 4. april 2017.

Dirigenten spurgte om der var usikkerheder eller spørgsmål til det ændrede materiale.

Dette var ikke tilfældet.

Derefter spurgte dirigenten om der var ønske om skriftlig afstemning.

Dette var ikke tilfældet.

Derefter overgik de fremmødte til at stemme om godkendelse af vedtægtsændringerne.

Resultat: Nej: 0 - Ja: 11

Derefter takkede dirigenten for god ro og orden.

Ekstraordinær generalforsamling 2:

Dirigenten konstaterede endnu en gang at de ekstraordinære generalforsamlinger var indkaldt til tiden og man gik derefter over til at stemme om godkendelse af vedtægtsændringerne.

Resultat: Nej: 0 - Ja: 11.

Dirigenten takkede endnu en gang for god ro og orden.

Dennis takkede Lise for at påtage sig hvervet som dirigenten og takkede derefter de fremmødte for deres deltagelse i de ekstraordinære generalforsamlinger.

Dirigent: Lise Andersen - Referent: Birthe Sauer

Hadsund Egnssamling - Møllehistorisk Samling - Havnø Mølle - Nordjyllands Historiske Museum

Tak til vore Annoncører & Sponsorer

chriska-designlybech-consult