Byvandring

Mandag 1. juni inviterer vi igen på vandretur i Hadsund sammen med Ejvind Nørgaard og Claus Rask.

Vi mødes på P-pladsen ved Hadsund KulturCenter kl. 18.30 og slutter med kaffe/kage i KulturCafeen samt filmfremvisning fra Steen Madsens store arkiv.

Pris pr. person kr. 50,-

Tilmelding til Dennis på 6060 3838 eller mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senest fredag 29. maj kl. 12.00

Nærmere om arrangementet, tilmelding mm på: www.museumsforeningen-hadsund.dk - facebook Hadsund Museumsforening og i Hadsund Folkeblad 19. maj.

Se også under fanen: Om aktiviteter

Hans Henrik Rasmussen

17.05.2015

 

Bustur til Den Gamle By i Aarhus

Søndag 21. juni 2015 inviterer bestyrelsen på Bustur til Aarhus. Vi mødes på Østre Alle kl. 08.30 og er tilbage samme sted kl. 17.00

Pris kr. 250,- pr. person. - Egen madkurv medbringes.

Tilmelding til Mona Andersen på 5328 2870 eller 9857 2454 samt mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senest søndag 14. juni.

Nærmere om arrangement, tilmelding mm på: www.museumsforeningen-hadsund.dk - facebook Hadsund Museumsforening og annoncen i Hadsund Folkeblad 26. maj 2015.

Se også under fanen: Om aktiviteter.

Hans Henrik Rasmussen

17.05.2015

 

Efterårsmarked igen i år

Formand og næstformand for Museumsforeningen for Hadsund og Omegn – Dennis og Birthe - har tidligere meldt ud, at man også i 2015 gerne vil afholde ”Marked som i gamle dage” i samarbejde med Møllehistorisk samling.

Museumsinspektør Rikke Bay bliver afdelingens tovholder, mens Møllevennerne og Museumsforeningen bliver en del af en arbejdsgruppe som skal nedsættes.

Efterårsmarkedet bliver formentlig holdt lørdag 8. august – datoen ”konfirmeres” endeligt indenfor en lille måned.

Markedet vil få et tema omkring en tidsperiode – eks. 1890’erne – og det er tanken, at så mange som muligt (ansatte/frivillige) skal iklædes tidstypiske dragter. Alt fra fine damer og herrer – hen over de almindelige borgere og til ham der fik lidt for meget indenfor vesten.

Der skal søges midler hos Kulturelt Samråd – f.eks. til køb af musikere og lignende. Det kan Museet ikke – så her kommer de to foreninger nok ind i billedet.

Der var ideer fremme om at få nogle dilettanter og musikere til at agere på pladsen som tiggere, fulderikker, spillemænd, letlevende damer osv.

Medlemmerne orienteres løbende om projektet.

14.04.2015

Aktivitetsplan 2015:

Museumsforeningen for Hadsund og Omegns hovedformål er at støtte Hadsund Egnssamling. At udbrede kendskabet til byens og egnens kulturarv, være med til at generere ideer til aktiviteter, ændringer i udstillinger m.m.

Vi er klar til at arbejde for Egnssamlingen og håber at museumsforeningens medlemmer har lyst til at være med .

Aktiviteter:

- Maj: Vandretur i Hadsund sammen med Ejvind Nørgaard og Klaus Rask.

- Søndag den 21. juni: Bustur til Den Gamle By i Aarhus.

- August/september: Vandretur på trafik- og fiskerihavnen.

- Lørdag den 8. august: I samarbejde med Egnssamlingen og Havnø Mølles Venner deltager vi i årets marked.

- Besøg på andre museer i Nordjyllands Historiske Museums område. Samkørsel.

Nærmere om tilmelding m.m. på www.museumsforeningen-hadsund.dk, Facebook Hadsund Museumsforening og i Hadsund Folkeblad.Ved aktiviteter på Rosendal - se også www.nordmus.dk

- Efteråret 2015 - Kursus i Slægtsforskning. Øvede og nybegyndere. Begrænset plads. Kontakt Birthe Sauer 

Andre opgaver/ideer:

- Opdatering af foreningens vedtægter. Arbejdet blev startet i 2013 - sat på hold i 2014 - men nu vil vi se på det igen.

- Vi kunne godt tænke os at få tættere kontakt til vores bestyrelseskollegaer i Nordjyllands Historiske Museums støtteforeninger. Udveksle ideer, slå os sammen om spændende foredrag, ture osv. Endvidere har Vesthimmerland mange spændende tiltag - de vil meget gerne være med i et samarbejde.

- Vi har hidtil ved alle vores tilbud valgt også at åbne for ikke medlemmer af museumsforeningen. Måske kan vi tegne flere medlemmer ved at borgerne oplever at der sker noget hos os. Hidtil har det kun være slægtsforskningskurset hvor der har været prisforskel for medlemmer og ikke medlemmer. Måske skal der være en fordel for medlemmerne ved alle arrangementer. Sådan gør mange af vores "søsterforeninger". Vi er i tænkeboks.

Eftersøgning:

- Facebook kører, men hjemmesiden er ikke optimal. Jørgen Klostergaard har gjort et stort indledende arbejde, men vi skal selv overtage nu. Skulle der mon blandt vores medlemmer være én der har lyst til at være webmaster og arbejde sammen med bestyrelsen om at få hjemmesiden til at være "levende" = opdateret.

- Skulle der blandt medlemmerne være nogle der har ideer til ture, foredrag m.m. og har lyst til at være med til at arrangere, modtages det med kyshånd - vi savner medspillere ..... Det gælder i øvrigt også i forhold til arrangementer på museet. Levendegørelse ..... eks. gamle kortspil ..... strikke ..... gamle lege ... o.a.

hhr-

14.04.2015