Så kom dagen....
Fernisering og arkivindvielse på Egnsmuseet

Af Hans Henrik Rasmussen
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Alle på Hadsund Egnssamling, Hadsund Museumsforening og Lokalhistorisk Arkiv, Rosendals Alle 8 i Hadsund ser frem til torsdag 31. maj med stor spænding, hvor der holdes åbent hus fra kl. 14-16.
- Vi lufter vort skønne flag den dag, for det er nemlig Arkivet, der for første gang har fået lov til - med kyndig vejledning af museumsinspektør Dorte Kook Lyngholm, Nordjyllands Historiske Museum - at åbne Museets sommerudstilling, for at vise lidt af, hvad der findes af ting og fortællinger på det ”skråvæggede” loft, siger Pia Karstens, sekretær for Hadsund Museumsforening og Lokalhistorisk Arkiv.


Fernisering
For mange år siden fik en af de frivillige, nu bestyrelsesmedlem i museumsforeningen og lokalhistorisk arkiv, Birte Overgaard nemlig en kopi af en speciel sten, der i 1880-eren blev fundet, da ejeren af Vivebrogaard ville bygge nyt stuehus. Stenen blev sendt til Nationalmuseet og fik der navnet ”Vivebrogaardstenen”.
Man besluttede sidste år, at den skulle være kernen i udstillingen. Snart viste det sig, at der både på Vivebrogaards marker og andre marker i området var fundet køkkenmøddinger og i 1990’erne blev der gravet lidt syd for Vive Forsamlingshus.
Så det betyder, at der har boet mennesker allerede i stenalderen, bronzealderen og jernalderen.
Stenen var nemlig fyldt med tegn, kaldet helleristninger, og de blev lavet i bronzealderen, mens udgravningen syd for forsamlingshuset viste en boplads fra Jernalderen.
Kirken er bygget i begyndelsen af 1200 tallet, det kan dokumenteres af en testamenteret gave i 1262.
Alt det er der - sammen med diverse afleveringer om folk, der har levet i Vive tilbage i 17-1800 tallet og som danner baggrund for udstillingen.
- Vi har fået Berit Johnsen til at komme og fortælle om helleristningerne, for hvad er det i grunden? Berit Johnsen er tidligere lærer på VUC og har skrevet bogen: Det kosmiske bryllup, der handler om helleristninger.


Indvielse og åbent hus
Men det er ikke bare den omtalte udstilling, der skal fejres.
Det skal også fejres, at Hadsund Museumsforening nu får overdraget driften af Hadsund Lokalhistorisk Arkiv.
Selve arkivmaterialet bliver først overdraget den dag, hvor alt det, der for år tilbage var registret i et program, der hedder Regin er indtastet i Arkibas. Da vores internetforbindelse har været elendig, er vi desværre ikke kommet rigtig i gang med det, så der kan desværre gå rum tid, før det er på plads. Men overdragelsen af driften vil dog blive fejret sammen med ferniseringen af udstillingen.
- Vi håber mange vil være interesserede i at se udstillingen, som er i stueetagen. I er også velkommen til at se vore lokaler på 1. sal, samtykker formand og leder af arkivet Dennis Lybech.
- Et minus for os er, at det er svært, faktisk umuligt for kørestolsbrugere og gangbesværede at komme op ad trappen.

Hovedpersonen i udstillingen er ”Vivebrogaardstenen”, der fik initiativtageren til udstillingen til at undersøge og kortlægge fortiden i Vive. Foto: Privat.

 

”Badehotellet’s” cementskibsreder

- og virkelighedens Mariager Fjord

Et syvcifret antal danskere har i en årrække fulgt TV2’s serie ”Badehotellet” om begivenhederne i 1920’erne og begyndelsen af 30’erne i den yderste klitrække. Fulgt historien om bl.a. Fie og Morten, der henholdsvis som Badehotellets leder og fremadstræbende skibsreder begge har rod i lokalområdet, og tilsyneladende finder sammen nu, hvor Morten har sikret sit rederi den givtige sejlads for Aalborg Portland-cementfabrikkerne.
Virkelighedens cementskippere boede i Hadsund. I Fladbjerg. I Assens. Og Mariager. I hvert fald mange af dem, der sejlede cement fra Portland-cementfabrikkerne ved Mariager Fjord.
Var de fremadstræbende og ambitiøse gründere ligesom Morten i ”Badehotellet”?
Det kan man læse om i bogen ”Mariager Fjord – egnens livsnerve og hovedvej nr. 1” - og høre lidt mere om, når den ene af bogens forfattere, Anders Riis, der torsdag aften 12. april fortæller om bogen og dens emner i Hadsund KulturCenter for Hadsund Museumsforening og Lokalhistoriske Arkiv.
Opfindsomheden og initiativrigdommen var meget stor. Gode ideer skulle afprøves. Gerne med et glimt i øjet – jo, fjordens skippere og søfolk var aktive folk.
Cementsejladsen var i mange år den altdominerende aktivitet i det maritime miljø på Mariager Fjord. Alligevel blev det aldrig som ”Badehotellet” beskriver det.
Hør mere om hvorfor og hvordan, samt strejftog fra ”Hadsund Universitet” i brohuset via DFDS-båden på Københavnerhovedet, Spritfabrikkerne og deres melassesejlads og til ”Fjordens vejmænd”, der i mere end et århundrede arbejdede fra H.C. Marcussens og ”Plucky”s faste bro i Hadsund! torsdag 12. april i kulturcentret

Anders Riis fortæller mere om hvordan og hvorfor, inviteret af Museumsforeningen i Hadsund i kulturcentret torsdag aften, den 12. april. Foto udlånt af Karl Johan Rysz, Hadsund.

 

Vi har modtaget:

Min dag på lokalarkivet

Af Birte Overgaard

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Som bestyrelsesmedlem i Hadsund Museumsforening og Lokalhistoriske Arkiv lovede jeg sidste år, at jeg ville arbejde for, at lokalområdet virkelig fik kendskab til både egnssamling og arkiv.

Ved den netop overståede generalforsamling kom nye medlemmer i bestyrelsen, så der blev rokeret lidt rundt, og jeg blev daglig leder af arkivet.

Det gør jo så selvfølgelig, at jeg fremover vil prioritere arbejdet med arkivet.

Du og jeg er intet uden vores historie, og på den måde er vi også en del af lokalhistorien her.

I løbet af det år, der er gået har jeg set mange erindringer og livshistorie ikke blot fra folk, der er født her, men også fra tilflyttere. Alle slags mennesker, tidligere tjenestepiger, karle og direktører. Nogle der har fortalt om deres forfædre, alt sammen spændende læsning.

Så har du endnu ikke fået noget skrevet, så kom i gang. Fortæl om din opvækst, skolegang, uddannelse, og dit liv derefter.

I de kasser/mapper, hvori arkivalier ligger, findes nogle gange et pas, en soldaterbog, en skudsmålsbog, men der kan også være en kasse/mappe med dåbsattest, koppeattest, noget fra skoletiden, et eksamensbevis, en bestået svendeprøve, skøde på et hus, rationeringskort fra 2. verdenskrig og meget mere. Det kan måske blive til en fortælling om personen/familien?

Billeder har vi også en del af. Desværre er en del afleveret uden navn, årstal eller dato. Husk altid at notere på bagsiden med blyant.

Vi har overtaget en del bøger, og dem arbejdes der på at få sat op på en let tilgængelig måde. Det er bøger, der kun kan slås op i, idet ingen bøger eller skrifter må fjernes fra arkivet. Intet kan lånes med hjem.

Når du kommer i vores åbningstider, tirsdage kl.14-16 og onsdage kl. 19-21, så vil vi forsøge at finde de ting frem til dig, som du søger. Hvis ikke, skriver vi op, hvad det er, du søger, så gør vi, hvad vi kan for hurtigt at finde frem til om vi har noget af det, du gerne vil have svar på.

Du er altid meget velkommen, dit besøg kan måske inspirere os til at se nærmere på et specielt emne. Du kan også maile til os.

Vel mødt

 

Byvandring

Mandag 1. juni inviterer vi igen på vandretur i Hadsund sammen med Ejvind Nørgaard og Claus Rask.

Vi mødes på P-pladsen ved Hadsund KulturCenter kl. 18.30 og slutter med kaffe/kage i KulturCafeen samt filmfremvisning fra Steen Madsens store arkiv.

Pris pr. person kr. 50,-

Tilmelding til Dennis på 6060 3838 eller mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senest fredag 29. maj kl. 12.00

Nærmere om arrangementet, tilmelding mm på: www.museumsforeningen-hadsund.dk - facebook Hadsund Museumsforening og i Hadsund Folkeblad 19. maj.

Se også under fanen: Om aktiviteter

Hans Henrik Rasmussen

17.05.2015

 

Bustur til Den Gamle By i Aarhus

Søndag 21. juni 2015 inviterer bestyrelsen på Bustur til Aarhus. Vi mødes på Østre Alle kl. 08.30 og er tilbage samme sted kl. 17.00

Pris kr. 250,- pr. person. - Egen madkurv medbringes.

Tilmelding til Mona Andersen på 5328 2870 eller 9857 2454 samt mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senest søndag 14. juni.

Nærmere om arrangement, tilmelding mm på: www.museumsforeningen-hadsund.dk - facebook Hadsund Museumsforening og annoncen i Hadsund Folkeblad 26. maj 2015.

Se også under fanen: Om aktiviteter.

Hans Henrik Rasmussen

17.05.2015

 

Efterårsmarked igen i år

Formand og næstformand for Museumsforeningen for Hadsund og Omegn – Dennis og Birthe - har tidligere meldt ud, at man også i 2015 gerne vil afholde ”Marked som i gamle dage” i samarbejde med Møllehistorisk samling.

Museumsinspektør Rikke Bay bliver afdelingens tovholder, mens Møllevennerne og Museumsforeningen bliver en del af en arbejdsgruppe som skal nedsættes.

Efterårsmarkedet bliver formentlig holdt lørdag 8. august – datoen ”konfirmeres” endeligt indenfor en lille måned.

Markedet vil få et tema omkring en tidsperiode – eks. 1890’erne – og det er tanken, at så mange som muligt (ansatte/frivillige) skal iklædes tidstypiske dragter. Alt fra fine damer og herrer – hen over de almindelige borgere og til ham der fik lidt for meget indenfor vesten.

Der skal søges midler hos Kulturelt Samråd – f.eks. til køb af musikere og lignende. Det kan Museet ikke – så her kommer de to foreninger nok ind i billedet.

Der var ideer fremme om at få nogle dilettanter og musikere til at agere på pladsen som tiggere, fulderikker, spillemænd, letlevende damer osv.

Medlemmerne orienteres løbende om projektet.

14.04.2015

Aktivitetsplan 2015:

Museumsforeningen for Hadsund og Omegns hovedformål er at støtte Hadsund Egnssamling. At udbrede kendskabet til byens og egnens kulturarv, være med til at generere ideer til aktiviteter, ændringer i udstillinger m.m.

Vi er klar til at arbejde for Egnssamlingen og håber at museumsforeningens medlemmer har lyst til at være med .

Aktiviteter:

- Maj: Vandretur i Hadsund sammen med Ejvind Nørgaard og Klaus Rask.

- Søndag den 21. juni: Bustur til Den Gamle By i Aarhus.

- August/september: Vandretur på trafik- og fiskerihavnen.

- Lørdag den 8. august: I samarbejde med Egnssamlingen og Havnø Mølles Venner deltager vi i årets marked.

- Besøg på andre museer i Nordjyllands Historiske Museums område. Samkørsel.

Nærmere om tilmelding m.m. på www.museumsforeningen-hadsund.dk, Facebook Hadsund Museumsforening og i Hadsund Folkeblad.Ved aktiviteter på Rosendal - se også www.nordmus.dk

- Efteråret 2015 - Kursus i Slægtsforskning. Øvede og nybegyndere. Begrænset plads. Kontakt Birthe Sauer 

Andre opgaver/ideer:

- Opdatering af foreningens vedtægter. Arbejdet blev startet i 2013 - sat på hold i 2014 - men nu vil vi se på det igen.

- Vi kunne godt tænke os at få tættere kontakt til vores bestyrelseskollegaer i Nordjyllands Historiske Museums støtteforeninger. Udveksle ideer, slå os sammen om spændende foredrag, ture osv. Endvidere har Vesthimmerland mange spændende tiltag - de vil meget gerne være med i et samarbejde.

- Vi har hidtil ved alle vores tilbud valgt også at åbne for ikke medlemmer af museumsforeningen. Måske kan vi tegne flere medlemmer ved at borgerne oplever at der sker noget hos os. Hidtil har det kun være slægtsforskningskurset hvor der har været prisforskel for medlemmer og ikke medlemmer. Måske skal der være en fordel for medlemmerne ved alle arrangementer. Sådan gør mange af vores "søsterforeninger". Vi er i tænkeboks.

Eftersøgning:

- Facebook kører, men hjemmesiden er ikke optimal. Jørgen Klostergaard har gjort et stort indledende arbejde, men vi skal selv overtage nu. Skulle der mon blandt vores medlemmer være én der har lyst til at være webmaster og arbejde sammen med bestyrelsen om at få hjemmesiden til at være "levende" = opdateret.

- Skulle der blandt medlemmerne være nogle der har ideer til ture, foredrag m.m. og har lyst til at være med til at arrangere, modtages det med kyshånd - vi savner medspillere ..... Det gælder i øvrigt også i forhold til arrangementer på museet. Levendegørelse ..... eks. gamle kortspil ..... strikke ..... gamle lege ... o.a.

hhr-

14.04.2015